مرکز تمرین - Cardio، Strength، Circuit، BOSU و بیشتر

تمرینات آنلاین رایگان

این تمرینات نمونه شامل قلبی، تمرینات قدرتی، آموزش مدار، یوگا، Pilates، انعطاف پذیری و تمرینات ویژه برای تمام سطوح و اهداف تناسب اندام است. این فقط تمرینات نمونه است اصلاح آنها را به عنوان نیاز به نیازهای شما. شما همچنین می توانید به من برای پیدا کردن بهترین تمرینات برای شما.

تمرینات شکم

تمرینات BOSU

تمرینات قلبی

آموزش مدار

انعطاف پذیری، تمرینات سبک یوگا و پیلاتس

پایین تنه

بدون تمرینات تجهیزات

مبتدی ها و شرایط ویژه

کل بدن برای بینندگان / تمرین کنندگان پیشرفته

قسمت بالای بدن