17 دلیل برای اینکه رژیم غذایی شما کار نمی کند

چکار باید بکنم وقتی می تونید از دست ندهید مهم نیست چی

"من نمیتوانم بدون توجه به آنچه که وزن را از دست بدهم" آشنا بنظر رسیدن؟ شما همه چیز را درست انجام می دهید و رژیم غذایی شما کار نمی کند. شما زیاد غذا نمی خورید، اما هنوز هم وزن دارید. آیا تقصیر شماست؟ آیا شما چیزی اشتباه انجام می دهید؟ آیا طرح کاهش وزن اشتباه را انتخاب کردید؟ آیا شما به سادگی به معنای اضافه وزن هستید؟ پاسخ به همه این سوالات احتمالا هیچ.

مهم نیست که چه رژیمی دارید، مهم نیست که چه کسی از دست دادن وزن شما متخصص هستید یا برنامه تمرینی که تمرین می کنید، راز موفقیت در کاهش وزن، تعادل انرژی مناسب است . شما باید کالری بیشتری مصرف کنید. اما پیچیده تر از آن است که به نظر می رسد، زیرا عوامل بسیاری وجود دارد که بر روی مصرف انرژی شما (کالری مصرف شده) و خروجی انرژی (کالری سوزانده شده) تاثیر می گذارد.

17 دلیل که رژیم غذایی شما کار نمی کند

عوامل متعددی وجود دارد که بر میزان کالری مصرف روزانه شما تاثیر می گذارد. هر کدام از اینها می تواند دلیل آن باشد که شما نمی توانید وزن خود را از دست بدهید، مهم نیست چه. به احتمال زیاد، مشکل ترکیبی از چندین عامل است. هر یک از آنها را ارزیابی کنید تا ببینید که در آن میتوانید تنظیمات را انجام دهید.

کلمه ای از

تلاش برای پیدا کردن دلیل رژیم غذایی خود را کار نمی تواند درد باشد. اما رژیم غذایی شما محکوم به شکست نیست. یکی از یکی از این عوامل باعث نگرانیهای کاهش وزن شما می شود و اگر بخواهید باریک آن را کاهش دهید، می توانید آن را حل کنید. خلاقیت و تلاشهای مختلف را امتحان کنید و فراموش نکنید که برای حمایت و انگیزه به دوستان و خانواده بفرستید.