نسخه ورزش

یک برنامه تمرینی دقیق برای شما طراحی شده است

یکی از چیزهایی است که مربیان شخصی و پزشکان پزشکی ورزشی انجام می دهند، دستورالعمل های ورزشی یا دستورالعمل های ورزشی برای مشتریان و بیماران خود را توسعه می دهند. در حالیکه تقریبا هر کس می تواند با خیال راحت ورزش کند، ممکن است برخی از افراد از دیدار با یک مربی حرفه ای برای مشاوره تمرینی بهره مند شوند.

دو دلیل اصلی برای دریافت نسخه ورزشی عبارتند از: ایمنی و کارایی.

برنامه ورزش باید به طور خاص برای وضعیت سلامت ، اهداف، توانایی ها و منافع شما طراحی شده باشد. مربی حرفه ای می تواند تمام این قطعات را در یک طرح ساده ادغام کند که می تواند مورد توجه و تعدیل قرار گیرد.

عناصری از تجویز ورزش

نسخه ورزش عمومی، اصول تهویه را در نظر می گیرد و شامل اصول زیر می شود: