آیا قبل از ورزش باید گرم شود؟

گرم شدن مناسب باعث می شود مزایای ورزش مهم باشد

آیا قبل از تمرین شما گرم شده اید؟ برای اکثر ورزشکاران، گرم شدن تدریجی مزایای بسیار مهمی دارد و می تواند بدن را برای تمرین شدید تر آماده کند. در حقیقت، تمرینات شدید تر ورزش، رویداد یا تمرین، مهم تر از آن است که گرم شدن مناسب باشد.

گرم شدن کامل باعث افزایش جریان خون به عضله کاری می شود که باعث کاهش سفتی عضلانی، کاهش آسیب و اغلب، بهبود عملکرد می شود.

مزایای اضافی گرم شدن شامل آماده سازی فیزیولوژیکی و روانی برای تمرین شدید تر می شود.

مزایای خاص گرم شدن مناسب

ورزش های معمولی گرم شدن