چقدر کالری ها در هر مایل رانندگی می کنند؟

آیا می خواهید بدانید که چقدر کالری در یک مایل، دو مایل یا بیشتر رانندگی می کنید؟ سرعت پیاده روی شما چقدر است؟

وزن و فاصله ای که راه می اندازید بزرگترین عوامل در میزان کالری است که در حین راه رفتن سوزانده اید. یک قاعده کلی این است که حدود 100 کالری در هر مایل برای یک فرد 180 پوند و 65 کالری در هر مسافت برای یک فرد 120 پوند سوزانده می شود.

سرعت راه رفتن شما اهمیت کمتری دارد از این نمودارها برای یادگیری میزان کالری مورد استفاده در راه رفتن خود استفاده کنید، بسته به وزن و سرعت خود را برای فاصله های مختلف از یک مایل تا دور ماراتن 26.2 مایل.

اول، نگاهی به کالری هایی که می توانید در هر مایل با یک قدم از قدم زدن معمولی که می خواهید در طول پیاده روی سالم یا پیاده روی سگ خود لذت ببرید، نگاه کنید. این سرعت طبیعی است که شما می خواهید زمانی که فقط رفتن برای پیاده روی بدون تلاش برای راه رفتن سریع است.

کالری سوخته پیاده روی 2.5 تا 3.5 مایل در ساعت با مایل و وزن
سرعت: 17 تا 24 دقیقه در هر مایل (10 تا 14 دقیقه در کیلومتر)

وزن (پوند)

100

120

140

160

180

200

220

250

275

300

مایل 1

53 کال

64

74

85

96

106

117

133

146

160

مایل 2

106

128

149

170

191

213

234

266

292

319

مایل 3

160

191

223

255

287

319

351

399

439

479

مایل 4

213

255

298

340

383

425

468

532

585

638

مایل 5

266

319

372

425

479

532

585

665

731

798

6 مایل

319

383

446

510

574

638

702

798

877

957

مایل 7

372

447

521

595

670

744

819

931

1023

1117

مایل 8

426

510

595

680

766

850

936

1064

1170

1276

مایل 9

479

574

670

765

861

957

1053

1197

1316

1436

مایل 10

532

638

744

850

957

1063

1170

1330

1462

1595

مایل 13.1

697

836

975

1114

1254

1393

1533

1742

1915

2089

مایل 26.2

1394

1672

1949

2227

2507

2785

3065

3485

3830

4179

این دو رقم آخر، فاصله 13.1 مایل نیمه ماراتون و فاصله ماراتون 26.2 مین هستند.

کالری در هر مایل در سریعتر سرعت پیاده روی سوخته است

اکنون اثرات سرعت پیاده روی خود را به سرعت صعود با سرعت 4 مایل در ساعت یا بیشتر ببینید. با افزایش سرعت خود، کالری بیشتری در هر مایل می سوزانید، اما بزرگترین عامل هنوز هم چقدر وزن خواهد داشت.

یکی از مزایای پیاده روی سریعتر این است که شما می توانید در همان زمان از راه دور دور شوید. اگر برای مدت زمان مشخصی راه بروید، به معنای سوختن کالری بیشتر در یک جلسه تمرین است.

کالری سوزانده از قدم زدن 4.0 مایل در ساعت با مایل و وزن
سرعت: 15 دقیقه در هر مایل (9 دقیقه در کیلومتر)

وزن (پوند)

100

120

140

160

180

200

220

250

275

300

مایل 1

57 کال

68

80

91

102

114

125

142

156

171

مایل 2

114

136

159

182

205

227

250

284

313

341

مایل 3

170

205

239

273

307

341

375

426

469

512

مایل 4

227

273

318

364

409

454

500

568

625

682

مایل 5

284

341

398

455

512

568

625

710

782

853

6 مایل

341

409

477

545

614

682

750

852

938

1023

مایل 7

398

477

557

636

716

795

875

994

1094

1194

مایل 8

454

546

636

727

818

909

1000

1136

1250

1364

مایل 9

511

614

716

818

921

1022

1125

1278

1407

1535

مایل 10

568

682

795

909

1023

1136

1250

1420

1563

1705

مایل 13.1

744

893

1041

1191

1340

1488

1638

1860

2048

2234

مایل 26.2

1488

1787

2083

2382

2680

2976

3275

3720

4095

4467

کالری سوزانده از راه رفتن 4.5 مایل در ساعت با مایل و وزن
سرعت: 13.3 دقیقه در هر مایل (8 دقیقه در کیلومتر)

وزن (پوند)

100

120

140

160

180

200

220

250

275

300

مایل 1

64 کال

76

89

102

115

127

140

159

175

191

مایل 2

127

153

178

204

229

255

280

318

350

382

مایل 3

191

229

267

305

344

382

420

477

525

573

مایل 4

254

306

356

407

458

509

560

636

700

764

مایل 5

318

382

446

509

573

637

700

796

875

955

6 مایل

382

458

535

611

687

764

840

955

1050

1145

مایل 7

445

535

624

713

802

891

980

1114

1225

1336

مایل 8

509

611

713

814

916

1018

1120

1273

1400

1527

مایل 9

572

688

802

916

1031

1146

1260

1432

1575

1718

مایل 10

636

764

891

1018

1145

1273

1400

1591

1750

1909

مایل 13.1

833

1001

1167

1334

1500

1668

1834

2084

2293

2501

مایل 26.2

1666

2002

2334

2667

3000

3335

3668

4168

4585

5002

کالری سوزانده از راه رفتن 5.0 مایل در ساعت با مایل و وزن
سرعت: 12 دقیقه در هر مایل (7.5 دقیقه در کیلومتر)

وزن (پوند)

100

120

140

160

180

200

220

250

275

300

مایل 1

73 کال

87

102

116

131

146

160

182

200

218

مایل 2

145

175

204

233

262

291

320

364

400

436

مایل 3

218

262

305

349

393

437

480

545

600

655

مایل 4

291

349

407

466

524

582

640

727

800

873

مایل 5

364

437

509

582

655

728

800

909

1000

1091

6 مایل

436

524

611

698

785

873

960

1091

1200

1309

مایل 7

509

611

713

815

916

1019

1120

1273

1400

1527

مایل 8

582

698

814

931

1047

1164

1280

1454

1600

1746

مایل 9

654

786

916

1048

1178

1310

1440

1636

1800

1964

مایل 10

727

873

1018

1164

1309

1455

1600

1818

2000

2182

مایل 13.1

952

1144

1334

1525

1715

1906

2096

2382

2620

2858

مایل 26.2

1905

2287

2667

3050

3430

3812

4192

4763

5240

5717

راه های دیگر برای ردیابی کالری های قدم زدن

اگر زمان خاصی را گذراندید، چنین 15 دقیقه یا 30 دقیقه، به جای فاصله خاصی، شما ممکن است بخواهید یک نمودار کالبدی راه رفتن را با چند دقیقه پیاده روی و سرعت پیاده روی بسوزانید .

اگر از یک گام شمار استفاده می کنید، می توانید یک نمودار کالری هایی که توسط شمارش گام شمارشیده شده است را بررسی کنید . یک مایل به طور متوسط 2000 تا 2400 گام است ، بسته به قد و طول قدم شما.

چگونه قلیان بیشتری را در حالی که پیاده روی می کنید سوختن

اگر می خواهید کالری بیشتری در هنگام راه رفتن بسوزانید ، معادلات متابولیک (MET) که این کالری را تولید می کنند، برخی از راه های انجام این کار را نشان می دهد. شما کالری بیشتری را با راه رفتن بیشتر مایل خواهید سوخت سریعتر در سرعت قدم زدن اثر کمی بر کالری های سوزانده شده در هر مایل می گذارد، اما می تواند تغییری ایجاد کند، زیرا شما فاصله بیشتری را در یک زمان مشابه می گیرید. اگر تنها 15 دقیقه یا 30 دقیقه برای پیاده روی دارید، سریعتر رفتن استراتژی خوب است.

در حال اجرا و racewalking سوختن کالری بیشتر در هر مایل. در حال اجرا سوختگی بیشتر کالری در هر مایل از راه رفتن ، به احتمال زیاد به دلیل تلاش از مرحله بالابر است، که در طول زمان، همزمان دو پا را از زمین می گیرد. شما می توانید کالری بیشتری با اضافه کردن فواصل کاری به تمرینات پیاده روی خود بسوزانید. با تکنیک racewalking، شما با استفاده از عضلات بیشتر در طی یک قدم در مقایسه با پیاده روی یا راه رفتن منظم، بیشترین کالری را در هر مایل می خورید.

اضافه کردن تپه ها، پله ها یا تردمیل به تمرین پیاده روی خود، کالری بیشتری را مصرف می کند و شدت را به تمرین شما اضافه می کند. شما همچنین می توانید کالری بیشتری را با استفاده از قطب های پیاده روی تناسب اندام بسوزانید، که تمرینات عضلانی بدن را به تمرین پیاده روی اضافه می کند.

همانطور که نمودارها نشان می دهد، با کالیبراسیون بیشتر کالری بیشتری در هر مایل می سوزانید. ممکن است وسوسه شوید وزن خود را حمل کنید یا کوله پشتی وزن داشته باشید. اما شما باید در نظر داشته باشید که این امر بر مفاصل و پاها شما تاثیر بیشتری خواهد گذاشت. بهتر است فقط چند دقیقه اضافی را برای ایجاد تفاوت ایجاد کنید.

آیا شما کالری کافی برای از دست دادن وزن دارید؟

برای از دست دادن وزن، شما باید فعالیت خود را افزایش دهید تا هر روز کالری بیشتری بسوزانید و یا هر روز کالری کمتری مصرف کنید . شما می توانید از این ماشین حساب کاهش وزن استفاده کنید تا ببینید چه هدف کالری شما باید بسته به چگونگی فعالیت جسمی شما باشد.

یک پوند چربی برابر با 3500 کالری است . برای از دست دادن یک پوند در هفته، شما باید روزانه 500 کالری بیشتر از غذا بخورید. شما می توانید این کار را با افزایش فعالیت کالری سوزانید یا با خوردن کالری کمتر یا هر دو. آن را آسان تر می توان با افزایش فعالیت و کاهش مصرف غذا ترکیب کرد. تمرین روزانه به میزان کافی برای سوختن 300 تا 400 کالری، هدف خوبی برای بخش تمرین برنامه کاهش وزن شماست.

کلمه ای از

کلیدی برای سوزاندن کالری بیشتر با فعالیت بدنی، پیدا کردن یکی از شما است که شما لذت بردن از و همواره. در حالی که ممکن است فکر کنید که اعداد به نظر کوچک می باشند، آنها اضافه خواهند شد. اگر از راه رفتن با سگ خود لذت می برید یا راحت است که بر روی کارهای خود بجنگید ، بیشتر احتمال دارد که این کار را انجام دهید و به انجام آن ادامه دهید.

برای اینکه یک پیاده روی لذت بخش را کنار بگذارید فکر نکنید بعدا به ورزشگاه ضربه بزنید، فقط به این نتیجه رسیده اید که «بعد» هرگز نمی آید. یافتن راه هایی برای اضافه کردن راه رفتن در طول روز خود.

پیاده روی صریح ورزش است ورزش متوسط. برای کاهش خطرات بهداشتی و حفظ تناسب اندام، مقامات بهداشتی توصیه می کنند 10 دقیقه پیاده روی سریع در یک زمان، سه بار در روز یا یک پیاده روی 30 دقیقه ای در روز انجام شود. با راه رفتن در مجموع 2 تا 3 مایل در روز، شما نه تنها کالری را می سوزانید، بلکه باعث افزایش سلامتی شما خواهد شد.

> منابع:

> Ainsworth BE، Haskell WL، Herrmann SD، و همکاران. 2011 مجموعه فعالیت های فیزیکی. پزشکی و علوم در ورزش و ورزش 2011؛ ​​43 (8): 1575-1581. doi: 10.1249 / mss.0b013e31821ece12.

> دستورالعمل های فعالیت فیزیکی برای آمریکایی ها. دفتر پیشگیری از بیماری ها و ارتقاء سلامت.