3 تمرینات خانگی آسان برای تشدید بدن شما

هنگامی که مردم در مورد تمرینات برای از دست دادن وزن فکر می کنند، اغلب در مورد تمرینات شدید قلبی در ورزشگاه فکر می کنند. اما تمرینات خانه آسان است که می توانید در راحتی اتاق نشیمن خود انجام دهید که می تواند بدن شما را نیز سفت کند.

هر کدام از این تمرینات در خانه تمرکز بر آموزش قدرت است. عضله سازی از طریق آموزش قدرت کمک می کند تا سوخت و ساز بدن خود را افزایش دهید.

و عضلات قوی شما به بدن شما کمک می کند نگاه تنگ تر و مناسب تر. بنابراین، برخی از لباس های راحت را بگذارید و امروز یکی از این روش های تمرین ساده را شروع کنید.

آسان صفحه اصلی تمرین # 1

در این تمرین استارت برای پاها و اسباب بازو، شما یاد خواهید گرفت چگونه تمرینات عضلات بزرگ را با تمرینات ساده وزن بدن انجام دهید. شما برای تکمیل این تمرین نیاز به تجهیزات خاصی ندارید. شما می توانید تمرینات را با هم در یک جلسه تمرین انجام دهید، آنها را در طول روز تقسیم کنید یا آنها را به پایان تمرین پیاده روی ساده برای سوختن کالری اضافه کنید .

صفحه اصلی تمرین # 2

این تمرینات را می توان به تمرینات بدنی اولیه اضافه کرد. برای تکمیل این جلسه میان مدت، به مجموعه ای از دمبل ها نیاز خواهید داشت. تمرین کمک می کند تا سفت و محکم، سفت و محکم قوی ایجاد کند و همچنان بر کلیه قدرت بدن تمرکز کند.

شما می توانید تمرینات را در تمرینات قدرتی # 1 نیز اضافه کنید. به عنوان مثال، یک دسته دمبل را در هر دست نگه دارید، زیرا شما مجموعه ای از لونگ ها یا چرت زدن را انجام می دهید.

صفحه اصلی تمرین # 3

در آخرین تمرین برای کاهش وزن، شما از تجهیزات پیشرفته تر مانند باند و یک توپ ورزشی استفاده می کنید. این ابزار یک عنصر بی ثباتی را اضافه می کند که به شما کمک می کند احساس تعادل خود را توسعه دهید. شما می توانید تجهیزات ارزان قیمت را در اکثر فروشگاه های ورزشی محلی پیدا کنید.

برای ایجاد یک برنامه تمرینی متعادل ، یک تمرین تمرین تمرین 2-3 بار در هفته انجام دهید. و به یاد داشته باشید، با افزایش عضله، تعداد مقیاس ممکن است افزایش یابد و یا باقی بماند. اما شما تغییراتی را در لباس های خود خواهید دید، به نحوی که بدن شما در تمام طول روز عمل می کند و به نظر شما می رسد. در نهایت، آن ها چیزهایی هستند که واقعا اهمیت دارند.