مناطق آموزش قلب هدف

اگر در تلاش برای از دست دادن وزن هستید، مهم است که در طول تمرینات قلبی با شدت و شدت کار کنید. با استفاده از فرمول کاروونن یا ماشین حساب ضربان قلب هدف، می توانید دامنه ضربان قلب مطلوب را پیدا کنید تا به اهداف خود برسید. مناطق ضربان قلب هدف از 60 تا 100 درصد حداکثر ضربان قلب شما محسوب می شوند . محدوده های مختلف عبارتند از:

کم شدت: 60٪ تا 70٪

این منطقه شما را به شدت کم می کند و انتخاب خوبی برای گرم شدن است یا برای مبتدیان، زیرا به شما کمک می کند تناسب اندام هوازی را برای تمرینات شدید تر توسعه دهید.

شدت متوسط : 70 تا 80٪

این ناحیه شدت را افزایش می دهد، توانایی بدن شما برای حمل اکسیژن در تمام بدن را افزایش می دهد و قلب شما را تنظیم می کند. شما همچنین در این منطقه کالری بیشتری خواهید سوخت. کارشناسان اغلب توصیه می کنند که با شدت متوسط ​​برای ایجاد تناسب اندام و از دست دادن وزن کار کنند. این تمرینات استقامتی نمونه خوبی از قلب شدت متوسط ​​است.

شدت بالا : 80٪ تا 90٪

کار در این منطقه شما را از منطقه راحتی شما خارج می کند و به شما اجازه می دهد کالری بیشتری در هنگام بهبود VO2 Max خود و افزایش آستانه بی هوازی خود داشته باشید. این تمرین فواصل هوازی با شدت بالا یک مثال از تمرینات شدیدتری را ارائه می دهد.

حداکثر تلاش: 90٪ تا 100٪

کار کردن در این سطح به این معنی است که شما به سختی کار می کنید، همانطور که در همه سطوح و یا تمرینات با شدت بسیار شدید .

اکثر ما فقط می توانیم این سطح تلاش را برای مدت کوتاهی حفظ کنیم، این کار سخت ترین منطقه و مناسب تر برای تمرین کنندگان پیشرفته است. این تمرین با تمرین با حداکثر سرعت دویدن ، نمونه ای از تمرین را در حداکثر تمرین با باز کردن در بین فواصل کاری ارائه می دهد.

منبع:

کالج آمریکایی پزشکی ورزشی. (2006). دستورالعمل ACSM برای تست ورزش و تجویز. بالتیمور، MD: Lippincott ویلیامز و ویلکینز.