رویکرد همه جانبه به کاهش وزن

طب جایگزین امکانات را فراهم می کند

اگر سعی می کنید پوند ها را ریخته، ممکن است برخی از عوامل پنهان با تلاش های کاهش وزن شما روبرو شوند. نگاهی به چند مشکلاتی که نشان داده شده است باعث کاهش وزن و رویکردهای طبیعی می شود که می تواند به عنوان راه حل های شما مفید واقع شود. همچنین در مورد مکمل های طبیعی که گاهی در کاهش وزن توصیه می شود در طب جایگزین توصیه می شود.

روشهای کاهش وزن

مکمل

رژیم غذایی و غذا

درمان

استفاده از درمان های طبیعی برای کاهش وزن

با توجه به تحقیقات محدود، خیلی زود توصیه می شود هر گونه درمان طبیعی برای کاهش وزن. همچنین مهم است که توجه داشته باشیم که خود درمان شرایط و اجتناب و یا تاخیر در مراقبت های استاندارد ممکن است عواقب جدی داشته باشد. اگر شما در حال استفاده از داروهای جایگزین برای کاهش وزن هستید (یا هر هدف صحی)، ابتدا مطمئن شوید که با پزشک خود مشورت کنید.