تنظیم یک برنامه پیاده روی برای ساختن عادت پیاده روی

تکرار کلید ساخت یک عادت است. شما اهداف تناسب اندام خود را تعیین کرده اید و آنها را نوشته اید. اکنون وقت آن رسیده است تا یک برنامه و پیشرفت خود را دنبال کنید. این برای موفقیت در برنامه راه رفتن ضروری است.

چطور گذشت

هنگامی که به پیاده روی بروید

شما باید روز روز را که بهترین برنامه و شیوه زندگی شما را دارد، پیدا کنید. مزایای هر زمان از روز وجود دارد، اما این بسیار شخصی است که برای شما بهتر است که به طور مداوم انجام دهید.

همکاران پیاده روی

پیاده روی برنامه های آموزشی:

بعدی: پاداش پیشرفت شما