چگونه به پرش عمودی برسیم

اسرار مربیگری برای پرش بالاتر

آیا برای پیشرفت جهش عمودی شما یک راز وجود دارد؟ شما ممکن است بخواهید مانند جوانب مثبت و یا ممکن است بخواهید توانایی پریدن خود را برای ورزش هایی مانند تنیس، والیبال، یا رویدادهای پیگیری مانند پرش بالا ارتقا دهید.

طبق گفته بیل فوران، مربی مربی گرما و حرارت، می گوید: پریدن یک جنبش بسیار انفجاری است که می تواند، به اعتقاد آن یا نه، با آموزش مناسب بهبود یابد. " بیشتر بازیکنان NBA دارای جهات عمودی در محدوده 28 اینچ تا 34 اینچ هستند.

برای به دست آوردن بهترین جهش عمودی لازم است هر دو تمرین قدرت و قدرت را انجام دهید .

تمرین قدرت و قدرت برای پریدن

تمرینات قدرت شامل حرکات آهسته و کنترل شده مانند squats، lunges و گامهای افزایش وزن است. تمرینات قدرت نیاز به انفجار، حرکت سریع مانند کسانی که برای اندازه گیری پیلومتری و قدرت پاک نیاز دارند. پیلومتری ها مته های انفجاری، hopping و jumping هستند که قدرت و سرعت را ترکیب می کنند. در نهایت، پریدن حداکثر عمودی تمرین، پرش عمودی را افزایش می دهد.

راه های بسیاری برای بهبود پرش عمودی وجود دارد، اما برخی از موثر ترین تمرینات شامل پلیدی متریک و تمریناتی است که هر دو قدرت و قدرت را ایجاد می کنند.

شما می توانید با انجام تمرین تمرین وزن با استفاده از حرکات آهسته و کنترل شده، قدرت را با حرکات سریع پویایی ایجاد کنید. شما همچنین باید سرعت حرکت را برای ایجاد قدرت افزایش دهید. این کار با تمرینات انفجاری و سریع انجام می شود.

شما همچنین می توانید مته های پیلومتری خاصی را اضافه کنید. این ها هر دو قدرت و سرعت را تولید می کنند و عموما شامل تمرین های محدود، پرش و پریدن انفجاری هستند.

تمرین پرش حداکثر خود را

اگر می خواهید پرش بالاتر، پرش بالاتر. زمان زیادی را برای تمرین حداکثر پرش خود بگذارید، همه چیز را با هم بگذارید. کار بر روی فرم خود را، ترکیب سرب شما را به پرش، حرکت بازو و روش فرود امن است.

به یاد داشته باشید که پریدن فعالیتی با تاثیر زیاد است. این برای همه مناسب نیست و شما ممکن است کشف کنید که آن را در زانوها، باسن ها، مچ پا و پاهای خود قرار داده اید. اطمینان حاصل کنید که تمرینات سخت را به بدن خود ببخشید، بنابراین عضلات خود را برای تعمیر و ساختن قبل از اینکه آنها را مجددا به چالش بکشید، بردارید.