راهنمایی قبل از تصمیم به شروع یوگا

وقتی یوگا با نام تجاری جدید است، احتمالا سؤالات زیادی در مورد اینکه چه چیزی را می گیرید، از جمله چه چیزی باید بپوشانید، چه چیزی به کلاس بدهید و چگونه خودتان را آماده کنید. دانستن آنچه که انتظار می رود و آنچه پیش از زمان کار می کند، به شما کمک می کند تا راحت تر احساس کنید. در زیر چهار موضوعی که مایلم در مورد یوگا، از جمله آنچه باید بپرسم، چه چیزی با شما، چگونگی آماده شدن برای کلاس و بعضی راهنمایی های اولیه تمرین می شود، به من در مورد راه پیش از من توضیح دادید.

امیدوارم با این اطلاعات مسلحانه، برای کسی که کاملا مطمئن نیست که آماده یوگا باشد، تفاوت خواهد داشت.

چه چیزی را می پوشند

چی بیارم

چگونگی آماده سازی

نکات تمرینی