انواع و مزایای آموزش فاصله

تمرینات بین دوره ای در سال های اخیر تبدیل شده است به عنوان کارشناسان کشف کرده اند که این یک روش موثر و کارآمد برای آموزش است. این یک روش بسیار عالی برای سوختن کالری بیشتر، ایجاد استقامت به سرعت و تمرین جالب تر است، زیرا تمرینات شدید با شدت زیاد با دوره های بازیابی است.

مزایای دوره آموزشی

در حالی که تمرین های قلبی در حالت پایدار جای خود را دارند، تمرینات فواصل زمانی به نحوی کارآمدتر برای آموزش هستند.

کار کردن در یک سطح ناراحت کننده، حتی فقط 30-60 ثانیه، بدن شما را به حالت کالری سوزانده می شود، بنابراین شما می توانید تمرینات کوتاهتری را انجام دهید که به شما کمک می کند تا کمی بیشتر از بک استفاده کنید.

فقط چند مزیت شامل موارد زیر است:

انواع دوره های آموزشی

چه چیزی در مورد آموزش فواصل عالی است این واقعیت است که شما گزینه های متنوعی را برای انتخاب انتخاب می کنید، که همه آنها پاسخ های متفاوت را بسته به آنچه که انتخاب می کنید، می دهد.

فقط برخی از گزینه ها:

احتیاط

در نظر داشته باشید که اگر شما واقعا در سطح بسیار شدید کار می کنید، فقط می خواهید تمرین های بین دوره ای را در مورد 2-3 روز غیرمسوول در هفته انجام دهید.

بدن شما پس از تمرینات سخت سخت نیاز به استراحت و بازیابی دارد، بنابراین شما نمی خواهید هر تمرین یک قاتل باشد.

در حقیقت، این یک ایده عالی است که هر هفته در این نوع کارهای مختلف بازدهی کار کند. برای مثال، می توانید هفته را با یک تمرین با شدت بالا شروع کنید، سپس روز بعد تمرینات هوازی بیشتر انجام دهید. تمرینات شدید و شدید شما باید کوتاهتر باشد، در حالی که می توانید تمرینات هوازی بیشتری داشته باشید.

تمرینات تمرین