چگونه وزن تماشاگران وزن در کار می کند

مراقب وزن یکی از موفق ترین و شناخته شده برنامه کاهش وزن است. این برنامه یک برنامه انعطاف پذیر را فراهم می کند که تقریبا هر کسی می تواند دنبال کند. اما بعضی از مردم در مورد اتفاقاتی که در جلسه مراقبت از وزن اتفاق می افتد عصبانی می شوند و همچنین در مورد شخص بیمار و یا وزن آنلاین در معرض. پس هیچ دلیلی وجود ندارد؟ شما باید در مورد چی انتظار داشته باشید زمانی که به تماشاگران وزن پیوستید یاد بگیرید.

تماشاچیان وزن وزن در

اگر شما به تماشاگران وزن پیوستید، راه های مختلفی برای وزن وجود دارد. هر بار که شما هر هفته خود را وزن می کنید، برنامه ای که انتخاب می کنید بستگی دارد.

در حالی که ممکن است هر هفته هر هفته راحت باشد، این قسمت از برنامه مورد نیاز است.

وزن هفتگی شما برای محاسبه مجوزهای SmartPoint روزانه و هفتگی خود استفاده می شود و همچنین می تواند به شما در شناسایی نقاط قوت و ضعف در برنامه غذا کمک کند.

چه انتظاری در تماشاچیان وزن دارد

وزنه برداری فقط یک بخش از برنامه Full Weight Watch است. در اینجا برخی از چیزهای دیگر که انتظار می رود زمانی که شما یک عضو می شوید، وجود دارد.

اگر مطمئن نیستید در مورد پیوستن به Weight Watchers مطمئن شوید که تمام مزایا و معایب برنامه را محاسبه کنید و اطلاعات فعلی Weight Watchers را جمع کنید تا بهترین تصمیم را برای شما به دست آورید.