شیر سویا بدون شیر گاو

فراوان برای شیر سویا شیرین وجود دارد - بسیاری از افراد مبتلا به بیماری سلیاک و حساسیت گلوتن از شیر گاو نترسند.

در بعضی موارد، این موضوع به علت عدم تحمل لاکتوز است (افرادی که بیماری سلیاک دارند اغلب از این مشکل رنج می برند، مخصوصا هنگامی که ابتدا تشخیص داده می شوند). در افراد دیگر، به علت حساسیت یا عدم تحمل دیگری است. اما بدون توجه به این که اگر شما نمیتوانید لبنیات داشته باشید، هنوز میخواهید چیزی برای غلات غلات بدون گلوتن داشته باشید ...

و این جایی است که شیر سویا می آید

در اینجا، خلاصه ای از مارک های محبوب شیر سویا، همراه با وضعیت گلوتن خود را:

متأسفانه برای کسانی که از محصولات گوشت بدون گواهی استفاده می کنند، زیرا آنها کمتر از 10ppm (GF-10) آزمایش می شوند، من نمی توانم شیر سویا را که گواهی شده است یا آنکه برای گلوتن ردیابی شده است، پیدا کنم سطح.