درک نیروگاه Pilates

Powerhouse فراتر از هسته است

نیروگاه یکی از مهمترین مفاهیم آموزش پیلاتس است . در سال های اخیر، اصطلاح هسته ای قدرت ، شناخته شده تر شده است و تا حدودی به طور متناوب با نیروگاه مورد استفاده قرار می گیرد، اما آنها دقیقا همان نیست. بیایید تفاوت ها را بررسی کنیم و چه نیرویی در Pilates بدانیم.

Powerhouse در Pilates چیست؟

مساحت نیروگاه بدن شما از انتهای دم کمربندهای شما به تمام قسمت های بدن شما منتقل می شود.

این شامل ماهیچه های شکمی ، عضلات کم پشت، کف لگن ، عضلات اطراف ناحیه کمر و شکم ها (عضلات لب) است.

عضلات نیروگاه با هم کار می کنند تا کرستی حمایتی برای تنه خود ایجاد کنند. آنها تثبیت می شوند، اما آنها همچنین حرکت های بزرگ ما را ایجاد می کنند. و آنها را به کسانی که قدرت پویایی خود را حرکت می دهد. جوزف پیلاتس تاکید بر این زمینه بدن در برنامه آموزش او طراحی شده است. تمام پیلاتیز ها در نیروگاه شروع می شوند.

عضلات هسته ای چیست؟

عضلات هسته بخشی از نیروگاه است و استفاده از هسته آن بخشی از استفاده از نیروگاه شما است. عضلات اصلی تثبیت کننده های عمیق مانند کف لگن، psoas، multifidus، و transversus abdominis ، در میان دیگران است.

اما عضلات اصلی حرکت بزرگ مانند رکتوس ابومنیز یا glutes نیستند، که ما در مورد این نیروگاه صحبت می کنیم. Gluteus maximus نه تنها در جنبش قدرتمند که نیاز به گسترش مفصل ران (پریدن، صعود به پله) دارد، بلکه همچنین عضله ای است که به ایجاد یک شیب لگنی خلفی کمک می کند.

این عنصر موضعی در دستیابی به موقعیت لگن خنثی استفاده شده در Pilates اهمیت دارد. پیلاتیز سنتی آموزش می دهد تا از یک فشار افقی برای جذب glutes در نیروگاه استفاده کند.

با استفاده از نیروگاه در Pilates

مبتدیان Pilates باید از لحاظ استفاده از نیروگاه در زمان مناسب فکر می کنند. این نیروگاه است که به ما انرژی، ثبات، قدرت و کنترل را برای حرکت به تمرینات بینالمللی و پیشرفته Pilates می دهد.

انعطاف پذیری عضلات نیروگاهی در حالت متعادل، شما را به سمت تناسب اندام سریع تر می رساند.

Powerhouse خود را برای کار با این تمرینات Pilates قرار دهید

اکنون که بیشتر درباره نیروگاه می دانید، می توانید درک کنید زمانی که مربی Pilates خود را در مورد این موضوع پرتاب می کند.