جراحات و پیشگیری از والیبال معمول

نکاتی برای درمان و پیشگیری از آسیب و درد

والیبال یک ورزش عالی برای بازیکنان در تمام سنین و سطوح است. اما همانند سایر ورزش ها، می تواند منجر به جراحت شود. اکثر آسیب های والیبال به طور کلی می توانند به عنوان آسیب های شدید (بیش از حد) یا آسیب های شدید (آسیب) طبقه بندی شوند. درباره جراحات رایج اطلاعاتی را بیاموزید و نکاتی را در مورد جلوگیری از آنها مشاهده کنید.

آسیب های والیبال بیش از حد معمول

با توجه به استرس بر روی عضلات، مفاصل و بافت نرم بدون زمان مناسب برای بهبودی، در طول زمان، آسیب های بیش از حد به وجود می آیند.

آنها به عنوان یک درد کوچک و ناخوشایند شروع می شوند و در صورتی که به زودی درمان نشوند، می توانند آسیب ناکافی را تجربه کنند.

آسیب های حاد والیبال حاد

از سوی دیگر، آسیب های حاد یا آسیب دیده به علت آسیب ناشی، آسیب یا ضربه ناگهانی اتفاق می افتد و می تواند کاملا دراماتیک باشد.

آسیب زانو

آسیب زانو در طول والیبال کمتر رایج است، اما زمانی که رخ می دهد، آنها معمولا به رباط یا غضروف می روند.

دیگر والیبال درد و صدمات

این صدمات ورزشی رایج نیز ممکن است در بازیکنان والیبال دیده شود.

نکاتی برای جلوگیری از آسیب های والیبال

بسیاری از آسیب های ورزشی ناشی از سوء استفاده، عدم استراحت مناسب، عدم گرم شدن مناسب یا تهویه مناسب است.

توصیه های ایمنی زیر برای جلوگیری از آسیب های والیبال کمک توصیه می شود: