گاو چهره مطرح - Gomukhasana

نوع پوزیشن: نشسته

مزایا: بیضه ها، مچ پا، شانه ها، بازوها و قفسه سینه را گسترش می دهد.

هنگامی که ما در مورد یوگا بازنده در یوگا صحبت می کنیم ، اغلب ما تصویری را نشان می دهیم که پاهای پراکنده اند. اما مانند چهره گاو، جایی که پاها گرد هم می آیند، همچنان در حال حركت هستند، هرچند كه به شیوه ای متفاوت بر روی عضلات اطراف لگن كار می كنند.

Gomukhasana بسیار قابل اعتماد نشان می دهد که چگونه دو طرف بدن بسیاری از افراد متفاوت است. شما ممکن است این احساس را در پاها احساس کنید، اما این در اسلحه روشن است. اغلب، دست های خود را برای پشت سر خود پشت سر یکی از طرف دیگر قرار می گیرند. اگر چه از طرف بازوبند شما (و احتمالا اجتناب ناپذير است)، طرف مقابلتان را امتحان کنيد، از اين نوع نشانه ها اجتناب کنيد (يا حداقل آگاه باشيد که اين اتفاق مي افتد). فقط متوجه می شوید که دو طرف شما بدون اتصال به یک یا دیگر ارزش ها متفاوت هستند. این ممکن است به نظر می رسد یک کشش (متاسفم!)، اما رسیدن به عادت از اجتناب از قضاوت در مات خود را واقعا به زندگی خود را از mat.

دستورالعمل ها

  1. شروع یک موقعیت متقابل است. نیمی از لوتوس یا آتش ورودی به خوبی کار می کنند، زیرا پاهای شما در آنها قرار دارد.
  2. زانوهای خود را به سمت خط مرزی خود بکشید، زانو را درست در سمت چپ قرار دهید. ممکن است مفید باشد که برای انجام این کار به دستان و زانوها برسید. زانو راست فقط در مقابل زانو چپ خواهد بود. سپس پای خود را باز کنید و بین آنها بیندازید.
  1. دست راست چپ خود را به سمت سقف بردارید
  2. آرنج چپ را خم کنید و دست چپ را به پشت گردن خود ببرید. شما می توانید دست راست خود را به آرامی حرکت آرنج چپ به سمت خط midline خود استفاده کنید.
  3. بازو راست را به سمت راست بکشید، آرنج را خم کنید و بازو راست را تا مرکز پشت بکشید.
  1. پشت دستتان دستهایتان را ببندید.
  2. هر دو آرنج را به سمت مرکز بکشید و سر خود را با فشار دادن پشت سر خود به بازوی چپ خود ادامه دهید.
  3. بازوها را باز کنید و پا را با پای چپ و بازوی راست بالا ببرید.

راهنمایی های مبتدیان

راهنمایی های پیشرفته