چگونگی انجام تمرینات بالایی برای بالا بردن هوشیاری

یکی دیگر از ورزش های عبادت برای اضافه کردن به روال خود، کف پا است. این تقویت کننده شکمی رکتوس (عضله بین دنده ها و باسن) و مفاصل (عضلات که از طرف دو طرف بدن تاندون رانده می شوند) را تقویت می کند.

سعی کنید تا دو مجموعه 10 تا 12 تکرار را با فاصله کوتاهی از بین ببرید. علاوه بر تمرین های دیگر ab، می توانید چندین بار در هفته انجام دهید.

موقعیت ستاره ای بلند پروازی

حرکت آسانسور هیپ

  1. ناف خود را به سمت ستون فقراتتان بکشید. استنشاق
  1. در حالی که چانه خود را چند سانتی متر از کف بلند میکنید، بیحرکت کنید، پاهایتان را به سمت راست بالا بکشید. پای خود را باید کف خود را به عنوان پای خود را به سمت سقف فشار دهید. واقعا در طول آسانسور در عضلات شکمی پایین قرار می گیرید. سر خود را در طول آسانسور بلند نکنید، اما آن را در کف استراحت نگه دارید.
  1. به آرامی لب های خود را به کف می اندازید، همانطور که در حال فعالیت استنشاق می کنید.

همچنین شناخته شده به عنوان پل

یک تمرین مشابه با بالون همجنس باز، که گاهی با نام مشابه نامیده می شود، پل است (ما آن را پل نامگذاری می کنیم تا از لرزش کف پا که در زیر توضیح داده شده است، جلوگیری شود. تمرین پل تمرکز بر عضلات شکم (لب به لب) و همسترینگ است.

تناسب تمرین با تمرینات بدنی بیشتر

تمرینات بیشتر برای عضلات هسته ای شما ، و همچنین تمرینات برای گلوتات ها، باسن ها و ران ها وجود دارد . سعی کنید این کار را به طور منظم خود را به منظور تمرینات خود را تغییر دهید، نگه داشتن آن جالب و حفظ بدن خود را به چالش کشیدن.

خوب است که هر روز دو هفته خود را تغییر دهید. همانطور که ورزش را انجام می دهید، بدن شما برای رسیدن به چالشی که شما آنرا ارائه می کنید، پیشرفت می کند - دقیقا همان چیزی است که می خواهید. با این حال، پس از حدود دو هفته، تمرین همان است که کمتر به چالش کشیدن، زیرا بدن شما است عضلات را استخدام ورزش است. تمرین ساده تر خواهد شد.

بدن در تنظیم کار به خوبی عمل می کند تا تلاش کند تا حد ممکن کارآمد باشد. اما اگر میخواهید تناسب اندام خود را به طرق مختلف به کار ببرید، تمریناتتان را تغییر دهید و در عضلات خود چیزی جدید بسازید.

شما بدن خود را مجبور به تنظیم مجدد کنید، آن را "بر روی انگشتان پا" نگه دارید، بنابراین صحبت کنید.