مزایای انقباض عضلات ایزوکینتیک

تجهیزات تخصصی مورد نیاز است

انقباض عضله ایزوکینتیک زمانی اتفاق می افتد که عضله با سرعت و ثابت ثابت و ثابت می شود. این یک نوع معمول انقباض عضلانی نیست و نیاز به تجهیزات تخصصی برای تولید آن دارد. اما این نوع آموزش یکی از سریعترین راه افزایش قدرت عضلانی و استقامت عضلات است .

تجهیزات ایزوکینتیک

انواع دیگر انقباض های عضلانی را می توان در هر کجا، مانند در یک ورزشگاه و یا فقط با فشار دادن بر روی دیوار، تولید می شود، و این که آنها همیشه از عضلات استفاده می کنند.

اما انقباض عضلات ایزوکینتیک نیاز به تجهیزات آموزشی ویژه ای دارد که بار را افزایش می دهد چون حس می کند که انقباض عضله سرعت می یابد.

یک دینامومتر ایزوکینتیک برای ایجاد انقباضات ایزوکینتیک ضروری است. این قطعه تجهیزات برای اندازه گیری سرعت انقباض عضلات ایزوکینتیک مورد استفاده قرار می گیرد و اطمینان حاصل می کند که سرعت این انقباضات در طول محدوده وسیع حرکت ثابت است.

اگر تجهیزات برای این منظور طراحی شده است، بسیاری از تمرین ها می توانند ایزوکینتیک باشند. به عنوان مثال، یک ماشین کشنده یا یک چرخه ثابت می تواند ایزوکینتیک باشد.

از آنجایی که این یک قطعه گران قیمت تجهیزات است، دینامومتر ایزوکینتیک در مراکز عمومی، مدارس، دانشگاه ها و یا دیگر مراکز تفریحی رایج نیست. چنین تجهیزاتی اغلب در مراکز توانبخشی و امکانات آموزشی ورزشی تخصصی یافت می شود. فرانچایزهای حرفه ای ورزشی نیز اغلب این تجهیزات را برای بازیکنان خود خریداری می کنند.

فواید

مزایای آموزش مقاومت ایزوکینتیک این است که عضلات هدفمند به طور یکنواخت و پایدار از طیف وسیعی از حرکت و تمرین استفاده می کنند. چنین آموزش هایی یکی از سریع ترین راه ها برای افزایش قدرت عضلانی است .

انقباض عضلانی شایع تر

انقباض عضلات ایزوکینتیک نوع خاصی از انقباض ماهیچه ای است.

انقباض عضلانی نیز به عنوان فعال سازی فیبر عضلانی شناخته شده است. آنها زمانی رخ می دهند که یک فیبر عضلانی یا گروهی از فیبرها از طریق اعصاب به مغز اطلاع داده شود تا تنش درون عضله را فعال و افزایش دهد. با توجه به نیاز به تجهیزات خاص، انقباضات ایزوکینتیک شایع ترین نوع انقباض عضلانی در هنگام تمرینات وزن نیستند.

سایر انواع متداول انقباض عضله عبارتند از: