چگونگی انجام تمرین ورزشی بالایی سوئیس

تمرینات زیادی برای نیروی AB و هسته وجود دارد . تخته بر روی توپ تعادل یک اصلاح به تخته اصلی است که شدت را افزایش می دهد و چالش بیشتری را به یک تمرین نسبتا ساده می افزاید.

هنگامی که تخته پایه را تسلط می دهید، می توانید مشکل را با انجام یک تخته در یک توپ پایداری، همچنین یک توپ سوئیس یا توپ تعادل در میان بسیاری از نام های دیگر را افزایش دهید.

همه آنها به توپ های بزرگ و بادوام که در اندازه های مختلف در اکثر ورزشگاه ها استفاده می شود اشاره می کنند. در اصل برای فیزیوتراپی استفاده می شود، توپ پایداری به درمان عصبی-پیشرفت کمک می کند. مزایای آن به زودی برای تناسب اندام شناخته شد و توپ پایداری به تمرینات فیزیکی تبدیل شد.

مزایای

از آنجا که توپ پایداری یک سطح ناپایدار است، هنگام انجام تمرین روی آن، عضلات بیشتری را در سراسر هسته، و همچنین عضلات از شانه ها، به انگشتان دست می اندازید. افزایش سختی یک تمرین پایه محدود محدود است - چه کسی می خواهد به سادگی به اضافه کردن زمان برای چگونگی نگه داشتن موقعیت لانه خود در حالی که شما دنبال یک چالش آموزش پیشرفته است؟ با این حال، با استفاده از توپ پایداری، شما یک راه عالی و همه کاره جدید برای استخدام عضلات بیشتر بدون صرفه جویی در زمان زمان نگه دارید.

عضلات کوچک در سراسر بدن، عضلات تثبیت کننده را کمتر در تخته استاندارد مورد استفاده قرار می دهند، و در تمرینات معمول تمرین با استفاده از دستگاه های وزن و حتی برخی از تمرینات وزن بدن .

برای حفظ یک وضعیت جامد در توپ تعادل، شما باید تعدادی تنظیمات کوچک را انجام دهید که نیاز به فعال شدن عضلات بیشتر دارند. این به تعادل و ثبات کلی کمک می کند.

چگونه انجامش بدهیم

  1. با قرار گرفتن در جایگاه بشقاب خود را با ساعد خود را روی توپ تعادل و انگشتان پا روی زمین شروع کنید
  1. خود را در معرض انقباض قرار دهید، شکم خود را بکشید (عضلات لب)، و پشت سر خود را حفظ کنید، بدن شما باید یک خط مستقیم از سر خود را به پای خود ببرد.
  2. نگه داشتن این موقعیت تا زمانی که می توانید، بدون sagging یا archging در باسن خود را.

تغییر

تنوع این تمرین که بیشتر باعث افزایش دشواری می شود موقعیت توپ پایداری را از ساعد خود را به پای شما متصل می کند. ممکن است چند بار تلاش کنید تا اولین بار در موقعیت قرار گیرد.

  1. در جایگاه بشقاب خود قرار دهید، دستان خود را روی کف قرار دهید و وزن خود را روی آنها بگذارید. پاهای خود را بر روی توپ پایداری قرار دهید.
  2. هنگامی که در جایگاه بشقاب قرار می گیرید با پاهای خود و ساق پا که بر روی توپ قرار دارد، سگتان را سفت و فشار دهید. راست را با بدن خود را از طریق پای خود بکشید. پشت خود را مستقیما نگه دارید
  3. این موقعیت را تا زمانی که می توانید، حداقل 30 ثانیه نگه دارید. به یاد داشته باشید که به طور پیوسته و عمیق نفس بکشید.