چقدر دور مسابقه 8K است؟

8 کیلومتر طول دارد که معادل 4.97 مایل است. فاصله مسافت 8 کیلومتر یا 5 مایل برای مسابقات جاده محبوب است. اگر شما به تازگی شروع به کار کرده اید، یک مسابقه 8K معرفی خوبی برای مسابقات جاده ای است، اگرچه بیشتر دونده های جدید می خواهند با اولین قهرمان مسابقه 5K (3.1 مایل) شروع به کار کنند. اگرچه مسابقات 8K به عنوان دیگر مسابقات مسابقه (مانند 5Ks و 10Ks) رایج نیست، ممکن است شما بتوانید برخی از موارد محلی را پیدا کنید.

مسابقه 8K (یا مسابقه 5 مایل) یک گام خوب بعد از موفقیت شما در مسابقه 5K است.

برنامه های آموزشی 8K

اگر شما یک مسابقه محلی 8K یا 5 مایل پیدا کرده اید و شما علاقه مند به اجرای آن هستید، در اینجا برخی از برنامه های رایگان 8K آموزشی وجود دارد: