اسنک 100 کالری برای دوچرخه

محدود کردن گرسنگی خود را بدون از بین بردن شام خود

دونده ها اغلب احساس می کنند بین وعده های غذایی گرسنه هستند ، اما بسیاری می خواهند کالری خود را محدود کنند. اگر قصد دارید قبل از وعده غذا بخورید، گرسنگی شما دغدغه بزرگتری است. شما نیاز به سوختی دارید تا بتوانید از طریق تمرین به او قدرت بدهید. کلیدی برای جلوگیری از گرسنگی و افزایش انرژی مورد نیاز، انتخاب یک میان وعده سالم و رضایتبخش تنها 100 کالری است.

پس از تمرین، شما همچنین می توانید این ها را به عنوان یک میان وعده بازیابی استفاده کنید. این تنقلات رژیم غذایی شما را نابود نخواهد کرد و شام را خراب نخواهید کرد.

اسنک کربوهیدرات 100 کالری برای رانندگان

این اسنک ها عمدتا کربوهیدرات هایی هستند که می تواند باعث سوخت گیری شما شود.

اسنک 100 کالری با پروتئین

این میان وعده ها شامل پروتئین هستند و قبل یا بعد از عمل مناسب هستند.

احتیاط برای دونده

هنگام خواندن تنقلات خود، هر گونه حساسیت غذایی را در نظر داشته باشید. اگر شما لاکتوز غیر قابل تحمل هستید، قبل از تمرین، از محصولات لبنی مانند شیر یا کرم اجتناب کنید.

در حالی که هوموس یک منبع پروتئینی عالی است، همچنین می تواند منجر به گریز گاز و حتی دونده شود . شما ممکن است بخواهید آن اسنک را پس از اجرای خود ذخیره کنید.