گارلند پوز - مالاسانا

همچنین به عنوان اسکات شناخته می شود

نوع ظهور : بازو بازو

مزایا : بازوها و کشاله ران را گسترش می دهد، پا و مچ پا را تقویت می کند.

استقرار به طور طبیعی به کودکان می رسد و به عنوان موقعیت مکانی در بسیاری از نقاط جهان استفاده می شود، اما اکثر بزرگسالان در جهان اول از عادت خارج شده اند. در واقع، از این عادت، در واقع، آنها را نشانه بسیار ناراحت کننده برای باسن و پای خود.

اگر این تجربه را تجربه کرده اید، نخواهید توانست از لیست کارهای خود اطمینان حاصل کنید زیرا این یک راه واقعا موثر برای مقابله با تنگی است که شما از وقت زیادی صرف نشستن در صندلی می کنید. در عوض، ابتدا از پشتیبانی برای حمایت استفاده کنید تا بتوانید صورت را به نحوی که دردناک نیست انجام دهید. سپس با گذشت زمان کار کنید تا به آرامی خود را از غرفه ها بیرون بیاورید و آنها را کمی کم کنید. این می تواند یک روند طولانی باشد اما کار می کند و برای تحرک دراز مدت و برای پیشگیری از درد مهم است.

دستورالعمل ها

  1. بیا با پا خود را در مورد عرض عرض از هم جدا کنید.
  2. زانوها را خم کنید و لب به لب خود را به سمت کف بچرخانید تا به پوستر برسید.
  3. این طبیعی است که انگشتانتان بخواهند خاموش شوند و این درست است، اما از آن استفاده نکنید. در نهایت، شما در حال تلاش برای نگه داشتن پاها به موازات هم هستند.
  4. سینه های خود را در داخل زانو های خود قرار دهید و آرنج ها را خم کنید تا کف دست خود را به آنجی الدراس (موقعیت دعا) برسانید .
  1. سعی کنید دستان خود را به مرکز قلب خود بفرستید، با ساعد موازی به کف، اجازه دهید فشار آرنج خود را کمی زانو باز کنید.
  2. ستون فقرات خود را مستقیما نگه دارید، لب به لب خود را به سمت کف حرکت دهید، و شانه هایتان را از گوش هایتان آرام کنید.
  3. برای پنج نفس اینجا بمانید، سپس پاها را بیرون ببرید. اگر دوست دارید، می توانید به طور مستقیم به جلو برید.
  1. سعی کنید سه بار تکرار کنید تا بتوانید از گرم شدن کامل استفاده کنید. اگر شما در خانه تمرین می کنید، خوب است که دیگران را در بین ساحلی خود انجام دهید.

راهنمایی های مبتدیان

راهنمایی های پیشرفته