نشسته جلو خم - Paschimottanasana

برای گرد کردن یا نه دور، این سوال است. نه فقط در paschimottanasana اما در خم رو به جلو به طور کلی به طور کلی. دو مکتب فکری در این زمینه وجود دارد. هر کس موافق است که شما باید اولین بخش خمش جلو خود را با پشت خود را به عنوان راست به عنوان ممکن است انجام دهید به طوری که برابر شما می شود از عمیق تر شدن creases خود را، و نه سقوط پشت خود را.

این روش شما را از نشستن به راست به نقطه ای می برد که هیچ وقت نمی توانید بدون اجازه دادن به ستون فقرات خود به جلو بروید. برخی از معلمان بر این باورند که این دقیقا همان جایی است که باید مسیر خود را متوقف کنید. شما ستون فقرات خود را طولانی نگه دارید، نفس خود را رفتن و فقط کنار بیاورید. رویکرد دیگر این است که دوران ستون فقرات خود را در این نقطه بگذاریم. این معمولا شما را به سطح عمیق عمیق تر خم می کند، و یا حداقل یک محل که شما می توانید کمی استراحت. این حقیقت اصلی تفاوت است. روش اول شما را در یک محل ناراحت کننده آویزان می کند. دومین به شما اجازه می دهد همه اینها را بگذارید.

شما مجبور نیستید وفاداری خود را به یک اردوگاه و یا دیگر. سعی کنید هر دو را برای اندازه و ببینید که کدام یک برای شما مناسب تر است. شما می توانید آن را یک بار گاهی اوقات و آن را در دیگران تغییر دهید.

در نهایت (و یا اگر در حال حاضر همسترین ها بسیار باز هستند)، ممکن است به جایی برسید که نقطه ضعف شما باشد، زیرا لگن شما به طور کامل بر روی پایه های خود قرار دارد.

دستورالعمل ها

  1. با آمدن به کارکنان، شروع به کار کنید - دندازانا .
  2. سلاح های خود را به طرفها و بالای سر خود ببرید و به سوی سقف برسید.
  3. دراز بکشید و ستون فقراتتان را بلند کنید.
  4. همانطور که شما بیرون آوردید، شروع به پیش رفتن کنید، در حالیکه در ناحیه لب خود قرار دارید. تصور کنید که لگن شما به عنوان یک کاسه آب است که در حال چرخش به جلو است.
  1. در هر نفس کشیدن، ستون فقرات خود را بلند کنید تا بتوانید این کار را انجام دهید. در هر بازدم، عمیق به خم شدن رو به جلو.
  2. گردن را به عنوان فرمت طبیعی ستون فقرات نگه دارید، و نه به دنبال آن به دنبال کردن و نه اجازه آن را به طور کامل.
  3. هنگامی که شما به طول کامل خود با طول ستون فقرات آمده اید، تصمیمی بگیرید که آیا می خواهید در اینجا بمانید و یا ستون فقرات خود را به جلو ببرید (به بحث مفصل در بالا نگاه کنید).
  4. نگاهی به مچ پا یا سینه خود بگیرید، هر کدام از شما می توانید برسید. شما همچنین می توانید یک بند را در اطراف پای خود استفاده کنید . پاهای خود را به شدت خم کن.

راهنمایی های مبتدیان

راهنمایی های پیشرفته