راهنمای صبحانه سالم برای مدرسه مشغول به تحصیل

صبح بخیر با این ایده ها

صبحانه برای کودکان، در واقع، یک وعده غذایی بسیار مهم است تا روز شروع به کار شود. چرا؟ پس از خواب و رشد در طول شب، بچه ها نیاز به سوختن بدن خود را برای روز پیش رو.

صبحانه صبحانه برای صبحانه فراهم می کند و خوردن صبحانه می تواند منجر به افزایش غلظت کلاس شود. آیا می توانید تصور کنید که سعی در شرکت در یک آزمایش علمی داشته باشید یا در حل یک شماره پیوندی با تمرکز روی شکم خود تمرکز کنید؟

این سخت است، مخصوصا برای بچه هایی که غذا در مدرسه مجاز نیستند. صبحانه تنها شانس خود برای غذا خوردن پیش از ناهار است.

گاهی اوقات، پیدا کردن وقت برای خوردن و / یا صبحانه، چالش است. پیشنهادات صبحانه صبحانه مدرسه در زیر و برخی از برنامه ریزی، شما راه هایی را برای تسخیر این چالش ها پیدا خواهید کرد و راه را برای یک روز پربار و روزمره آماده خواهید کرد. پاداش اضافه شده این است که بسته به سن (ها) کودک شما ممکن است بسیاری از این مواد غذایی را که توسط خودشان یا با کمک کمتری در صبح مدرسه تهیه شده است، دریافت کنید.

در اینجا چندین روش برای صبحانه سریع در نوک انگشتان شما وجود دارد:

از فریزر

از یخچال

از مایکروویو

از کوره یا کورکپوت

از جادوگر

شما می توانید چندین گزینه فوق را برای آخر هفته آماده کنید تا بتوانید صبحانه های سریع در هفته مدرسه را در دسترس داشته باشید. احساس رایگان برای گرفتن بچه ها در آماده سازی گزینه های صبحانه خود را درگیر کنید. همچنین صبحانه خود را با میوه های تازه همیشه یک گزینه عالی است.

قطعا راهی برای صبحانه برای میز (یا به ماشین یا به ایستگاه اتوبوس) وجود دارد. سرمایه گذاری کوچکی در زمان برنامه ریزی صبحانه، پاداش های بزرگی را با خوشحالی به دست می آورد و آماده یادگیری ذهن است.