در حال نقل قول از جورج شئیان

الهام از پرفروش ترین نویسنده و مسابقه افسانه

جورج شئحان یک پزشک، ورزشکار و نویسنده پرفروش نیویورک تایمز بود: "در حال اجرا و در حال بودن: مجموع تجربه". در سال های پس از مرگش در سال 1993 در سن 75 سالگی، Shean 12 کتاب در مورد ورزش اجرا می کند که امروز ما را الهام بخش می کند.

در اینجا برخی از نقل قول های برجسته Shehhan از کتاب ها، مصاحبه ها و قدرت خود را به عنوان مشارکت کننده مجله جهانی دونرز می خوانید:

جورج شئیان در زمینه انگیزه

جورج شئیان در مورد اینکه چه کسی باید یک دونده باشد

جورج شینان در اجرای

جورج شئیان در ماراتن ها

جورج شئحان درباره اعتقاد به خودتان