نقل قول های اجرا شده از جوآن بنویت ساموئلسون

نقل قول های انگیزشی از افسانه های در حال اجرا زنان

جوآن بنوئیت ساموئلسون، مدير ارشد کالج بوودين، مسابقات ماراتن 1979 بوستون را به عنوان ناشناخته مجازی به دست آورد و رکوردی برای زنان آمريکايی ارائه داد. او در سال 1983 دوباره پیروز شد. در سال 1984، ساموئلسون نخستین ماراتن المپیک زنان را به دست آورد. او همچنان به عنوان یک الگو و سفیر در مسافت های دور و ورزش زنان است. در اینجا چند نقل قول از این افسانه در حال اجرا است:

بیشتر اجرای نقل قول: