آنچه را می خورید و وزن خود را پایین می آورید

آیا می توانم یک مجله غذایی بخورم که واقعا وزن کم شما را کاهش می دهد؟ پاسخ بله است! نوشتن همه چیزهایی که می خورید یکی از بهترین چیزهایی است که می توانید برای کاهش وزن انجام دهید.

مزایای نشریات غذایی

شواهدی وجود دارد مبنی بر قدرت نشریات غذایی. محققان ارتباط معناداری بین نگه داشتن روزانه غذا و کاهش وزن پیدا کرده اند. مطالعه سال 2008 در حدود 1700 نفر از افراد دارای اضافه وزن، دریافتند کسانی که پرونده های غذایی را نگه داشته اند دو برابر وزن را از دست دادند.

چرا مجلات مواد غذایی با وزن کمک می کنند

نحوه نگهداری مجله غذایی