چگونگی انجام چنگال لگن: یک راهنمای گام به گام

تاندون لگن یک تمرین است که از حرکات ظریف حرکتی ستون فقرات تشکیل شده که باعث تقویت عضلات پشت گردن، به ویژه شکم ها می شود. آنها یک تمرین خوب اولیه برای کسانی هستند که از کاهش درد کمر استفاده می کنند و احساس خوبی می کنند، زیرا ماساژ کمی به پشت شما می دهد. آنها می توانند بر روی زمین قرار گیرند یا با پشت به دیوار ایستاده شوند. نسخه ایستاده کمی مشکل تر است، اما این گزینه مناسب برای زنان باردار است که در پشت آنها راحت نیست و افرادی که نمی توانند روی زمین دروغ بگویند.

1 - سوپینگ پلاویز Tilts

1. در پشت خود را با زانو های خم و کف پاها روی زمین ببندید. این موضع خنثی شما با منحنی طبیعی ستون فقرات کمری است که باعث می شود کمر به سمت کم از کف افزایش یابد.

2. در معاینه، آرنج خود را به آرامی به صورت خود بکوبید. لب به لب شما در واقع کف اتاق را ترک نخواهد کرد، اما شما فشار کمتری را در کف اتاق احساس خواهید کرد. شما اساسا منحنی را از پشت کمر می گیرید.

از لگن به عنوان یک کاسه آب فکر کنید. وقتی شكم لگن را انجام می دهید، آب به سمت شکم شما می افتد.

3. بعد از چند ثانیه، به حالت عادی برسید و به حالت خنثی خود برگردید.

4. این حرکت را 5 تا 10 بار تکرار کنید.

2 - تیرهای ایستاده لگن

1. پشت خود را بر روی دیوار بگذارید و کمی زانو بزنید.

2. در معاینه بالایی، لگن را کمی بلند کنید تا دیوار را به سمت چهره خود بکشید، که باعث کم شدن فشار به دیوار می شود.

3. در اثر استنشاق، به حالت خنثی بازگردید.

4. این حرکت را 5 تا 10 بار تکرار کنید.