چگونه هیپرتروفی عضلانی اتفاق می افتد؟

هیپرتروفی عضله یک اصطلاح برای رشد و افزایش اندازه سلول های عضلانی است. شایع ترین نوع هیپرتروفی عضلانی در اثر ورزش های جسمانی مانند وزنه برداری رخ می دهد و این واژه اغلب با آموزش وزن مرتبط است.

فرآیند هیپرتروفی

هنگامی که کسی شروع به ورزش عضلات می کند، در ابتدا افزایش ضربان قلب عضلانی باعث انقباض ماهیچه ای می شود.

این به تنهایی اغلب منجر به افزایش قدرت بدون تغییر قابل توجه در اندازه عضلات می شود. همانطور که یکی به تمرین ادامه می دهد، تعامل پیچیده ای از واکنش های سیستم عصبی ایجاد می شود که در طی ماه ها باعث افزایش سنتز پروتئین می شود و سلول های عضلانی شروع به رشد و افزایش می کنند.

بنابراین، دو عنصر اصلی، ضروری برای رشد عضلات وجود دارد. دو مورد ضروری تحریک و تعمیر است. تحریک در حین انقباض ماهیچه و یا در طی تمرین واقعی ماهیچه اتفاق می افتد. هر بار که یک عضله اجرا می شود، انقباض اتفاق می افتد. این انقباض مکرر در طی تمرین موجب آسیب به الیاف عضلانی داخلی می شود. این فیبرهای ماهیچه در طی یک تمرین شکسته می شوند. پس از آسیب رساندن، این الیاف آماده هستند تا تعمیر شوند. این جایی است که رشد عضله رخ می دهد.

تعمیر فیبر عضله پس از تمرین رخ می دهد در حالی که عضلات در حالت استراحت هستند.

الیاف عضلانی جدید برای کمک به جایگزینی و تعمیر آسیب دیده تولید می شوند. الیاف بیشتر تولید می شوند تا آسیب دیده شوند، و این جایی است که رشد واقعی ماهیچه ها اتفاق می افتد.

تاثیر ژنتیکی بر هیپرتروفی

اگر چه روند هیپرتروفی برای هر فرد یکسان است، نتایج با هر یک از افراد متفاوت است.

در بعضي افراد، روند هيپرتروفي به ميزان بسيار بيشتري نسبت به ديگران رخ مي دهد. همچنین ممکن است در مقایسه با دیگران، میزان بسیار سریعتری داشته باشد. این واریانس در نتیجه به طور مستقیم به ساختار ژنتیکی عضلات فرد است. ممکن است برخی افراد طول بکشد تا نتایج جدی هیپرتروفی را بطور ساده بر اساس ژنتیک ببینند.

شکل و ظاهر یک عضله عوامل دیگری است که بر اساس ژنتیک متفاوت است. همانطور که بد نیست، ممکن است بخواهید خوب، دور، بیضه چاق و چله، ممکن است همیشه در کارت نیست. شکل عضله در واقع توسط طول تاندون عضله تعیین می شود. طول تاندون یک عامل ژنتیکی است. بنابراین، کسی که با تاندونهای عضلانی بسیار طولانی می تواند رشد و شکل دادن به عضلات خود را کمتر از افرادی که تاندون های عضلانی بسیار کوتاه تر دارند، با وجود انجام یک مقدار یا افزایش وزن تر، رشد کمتری داشته باشد. از لحاظ اندازه عضلات، به طور معمول ترجیح دادن تاندون های عضلانی کوتاه تر است.