نقل قول های مربوط به ماراتن بوستون

ماراتن بوستون به عنوان یکی از قدیمی ترین پیروان یک ماراتن و یکی از معتبر ترین مسابقات جاده در جهان است که هدف آن برای بسیاری از دونده های ماراتن است. در اینجا برخی از نقل قول ها در مورد این حماسه از Hopinkton به خیابان های بوستون:

همچنین مشاهده کنید:

مشاهده بیشتر CREATING QUOTES