نحوه محاسبه شاخص توده بدن (BMI)

چگونه BMI شما را محاسبه می کند و چه معنی می دهد

تعریف: BMI یک روش محاسبه چقدر شما باید وزن خود را با توجه به قد شما محاسبه کنید. شاخص توده بدنی یک ابزار برای تعیین اینکه آیا یک فرد در وزن سالم است یا در صورت اضافه وزن دارای شدت مشکل است.

سطح توده بدن:

BMI دقیقا در افراد بسیار عضلانی است که ممکن است برای قدشان بسیار سنگین باشند، اما سطح بالای چربی ندارند.

چگونه BMI خود را در 5 مرحله محاسبه کنید

1. وزن خود را در پوند به کیلوگرم با تقسیم با 2.2 تبدیل کنید

2. ارتفاع خود را در فوت به اینچ (1 پا = 12 اینچ) تبدیل کنید.

3. ارتفاع خود را به متر تبدیل کنید: ارتفاع خود را در اینچ 2.54 افزایش دهید. سپس 100 را تقسیم کنید

4. ارتفاع خود را (در متر) خودتان افزایش دهید.

5. وزن خود را در کیلوگرم (مرحله 1) تقسیم کنید با ارتفاع قد شما (مرحله 4). نتیجه مرحله 5 BMI شماست.

استفاده از برنامه ماشین حساب BMI خیلی ساده تر است، برنامه های رایگان برای بسیاری از انواع گوشی های هوشمند در دسترس هستند. یک ماشین حساب آنلاین BMI را امتحان کنید، که در اینجا می توانید پیدا کنید .

اطلاعات مرتبط: همه چیز در مورد جراحی از دست دادن وزن

ماشین حساب BMI را می توان به راحتی آنلاین پیدا کرد

همچنین شناخته شده به عنوان: شاخص توده بدن

مثال: بعد از محاسبه BMI او متوجه شد که او نیازی به از دست دادن وزن ندارد.