شورت دوچرخه سواری ضروری و لباس دوچرخه سواری

راهنمایی برای انتخاب شورت دوچرخه، لباس، و دیگر وسایل دوچرخه

شورت دوچرخه سواری اسپندکس تنگ ممکن است به برخی افراد کمی نگاه کند، اما برای یک دوچرخه سوار، شورت دوچرخه سواری، وسایل دوچرخه سواری، کفش دوچرخه و سایر وسایل مخصوص دوچرخه، راحتی و عملکرد دوچرخه را ارائه می دهند. پوشاک دوچرخه به صنعت بزرگ تبدیل شده و گزینه های لباس بی پایان برای هر نوع سواری و هر شرایط آب و هوایی وجود دارد.

آیا باید لباس دوشیزه ای بپوشید؟

هدف اصلی لباس دوچرخه ای در دوچرخه راحتی است.

شورت دوچرخه و کاپشن مخصوصا برای نیازهای یک دوچرخه سوار طراحی شده است. این نیازها شامل پوشش در مکان های مناسب، استراتژیک مکان های درز، مواد محکم و انعطاف پذیر است که مقاومت هوا را کاهش می دهد و اجازه می دهد که طیف وسیعی از حرکت در دوچرخه و مقدار مناسب تنفس و بلوک باد. در اینجا چند مورد خاص برای جستجو وجود دارد:

دوچرخه سواری - ملزومات لباس

بعضی از مردم در لباس های خیابانی سوار می شوند و هیچ مشکلی ندارند، اما اگر قصد دارید دوچرخه را از هر راه دور بپوشید و بخواهید راحت بمانید و بهره وری پدالیشان را بهبود ببخشید، بخشی از فهرست ضروری دوچرخه خود را در نظر بگیرید.