تمرین ذهنی - تمرین متناوب سوپرمن

چگونه تمرینات متناوب Superman Core توانایی شکم را ایجاد می کند

تمرین سوپرمن متناوب یکی از محبوب ترین تمرینات AB است . شناخته شده است که افزایش قدرت AB و می تواند بخش مهمی از یک رژیم قدرتمند به طور منظم هسته. انعطاف پذیری و سهولت تمرین نیز می تواند به شما کمک کند که عضلات کوچکتر را به کار ببندید که تمرینات معمولی هست. در اینجا نحوه انجام تمرین سوپرمن متناوب را شرح می دهیم:

اجتناب از این اشتباهات اشتباهات رایج

با توجه به سادگی تمرین، اشتباهات زیادی انجام شده است، در اینجا بیشترین اشتباهات ساخته شده و نحوه جلوگیری از آنها است.

این تمرین اصلی را تقلب نکنید. این یکی از ساده ترین و موثر ترین راه ها برای بهبود نیروی هسته در قسمت پشتی و مفاصل است .