تمرین برداشتن کابل: تکنیک و مزایا

Push-Pull کابل تمرین بزرگ برای اسلحه و شانه را فراهم می کند

کشش کششی یک تمرین است که هدف و کار چندین منطقه مختلف بدن است. ورزش محبوب از دو کابل بر روی یک قاب استفاده می کند. قاب معمولا بین ارتفاع کمر و شانه است.

حرکات واقعی ورزش شامل یک فشار افقی و کشش افقی همزمان است. این کمی مانند یک بوکس یک و دو عمل مشت زدن است. اگر به درستی انجام شود، با چرخش شانه و تسریع انسداد، کشش کابل می تواند یک تمرین پیشرفته توسعه کلیدی باشد.

جنبش فشار دادن برای تمرین قفسه سینه، تریسیپس، چهارگانه و دلتوئید ها کار می کند، در حالی که جنبش فشار دادن پشت، دوچرخه سواری، دلتایای عقب، تراپسیوس و ساعد عمل می کند. حتی همسترینگ ها در تمرین قرار می گیرند، زیرا برای حفظ ثبات در طول تمرین استفاده می شوند.

قبل از این که تمرینات کششی کابل را امتحان کنید، اطلاعات بیشتری در مورد اطلاعات مربوط به اصطلاحات آموزش وزن و شرح ورزش کسب کنید.

1 - جنبش جابجایی کابل را فشار دهید

بوکسور با وزنه در ورزشگاه تمرین می کند. جودیت هاوسلر / GettyImages
  1. یک قفسه کابلی مناسب را تنظیم کنید تا بتوانید به آسانی یک دسته کابل را در هر دست درک کنید. یکی از هر انتهای قفسه. شما در جهت کابل می شکند چهره. دستگیره های کابل باید کمی بالاتر از کمر قرار گیرد.
  2. یک پایه را به جلو بگذارید تا موقعیت متعادل و پایدار داشته باشید.
  3. یک کابل را هنگامی که با یک حرکت دیگر حرکت می کنید، حرکت دهید تا شبیه یک حرکت دو طرفه باشد.
  4. شکم کمر را ببندید و به طور منظم تنفس کنید و روی اعصاب و در بهبودی قرار بگیرید.
  5. شانه ها باید کمی چرخش داشته و زانو ها کمی برای تعادل باشند.

تنوع این تمرین شامل استفاده از دستگاه متقابل کابل دوگانه و تنظیم کابل در مقابل شما به موقعیت پایین تر و تنظیم کابل پشت سر شما به موقعیت بالاتر است. این باعث می شود تمرین به جای زاویه افقی با یک زاویه مکش انجام شود.

2 - نکات برجسته کابل کشیدن