یک پا کبوتر کبوتر کوتوله - Eka Pada Rajakapotasana

نوع ظهور : بازوی بازو، پشت گردن

مزایا : چهارگوشه، گره، و پشت را دراز می کند. قفسه سینه و شانه ها را باز می کند.

کبوتر کامل یک مثال ساده از آنچه ما به معنی زمانی است که یک جنس به عنوان پیشرفته توصیف شده است. به طور معمول، بیان کامل آن نیازمند ترکیبی از انعطاف پذیری و قدرت در سراسر بدن است. برای انجام چنین کاری، شما باید انعطاف پذیری بی نظیری در باسن، شانه ها و عقب داشته باشید.

برخی از این افراد به طور طبیعی این ترکیب را دارند، اما اکثر آنها برای سالها تمرین می کنند تا به آنجا بروند.

مسیر کبوتر کامل بسیار روشن است. این شروع با نسخه معمول ترین تمرین، آمادگی برای کبوتر ، و پیشرفت از طریق پری دریایی ظاهر می شود . تعدادی از روش های مختلف برای رسیدن به حالت کامل وجود دارد. روش زیر برای بسیاری از مردم خوب است.

دستورالعمل ها:

1. از آماده سازی کبوتر ، زانوی چپ خود را خم کنید، به طوری که پای خود را از سقف بالا می برد

2. دست راست خود را در جلوی بدن خود قرار دهید. دست های چپ خود را با دست راست خود نگه دارید. انگشتان دست خود را به سمت بدن خود بکشید

3. با نگه داشتن انگشتان چپ با دست راست، دست خود را به سمت چپ برسانید.

4. آرنج چپ خود را خم کنید و پشت پشت خود را ببندید تا انگشتان دست چپ خود را با دست چپ خود به دست بیاورید تا آرنج خود را به سمت بالا بکشید.

5. دست خود را بر روی انگشتان دست خود قرار دهید.

6. سینه خود را به سمت جلوی مات خود ببرید.

7. دست راست خود را به سمت راست ببرید. لگن راست را خم کنید و پشت سر خود را به سمت چپ خود برسید. آرنج سمت راست به سمت سقف اشاره دارد.

8. اجازه دهید سر خود را به عقب بر گردیم تا زمانی که پای پا نزدیک است یا بالای سر قرار دارد.

نکات:

اگر شما آماده باشید برای این موقعیت در ناحیه پشت و پشت، اما نه شانه، شما می توانید از یک بند در اطراف پا خود را به جای گرفتن آن با دستان خود استفاده کنید.

یک حلقه را در بند قرار دهید و حلقه را در اطراف پای خود قرار دهید. هر دو دست را با انتهای طولی بند ببرید و دستهایتان را تا آنجا که ممکن است به سمت پای خود بکشید.