چگونه برای پیدا کردن و پیوستن به یک باشگاه پیاده روی

لذت بردن از پیاده روی با دیگران

پیوستن به یک باشگاه پیاده روی یک راه عالی برای لذت بردن از پیاده روی و ملاقات با دیگر واکر های دیگر است. بسیاری از مردم ترجیح می دهند با یک گروه برای ایمنی و فعالیت اجتماعی فعالیت کنند. در مورد انواع مختلف باشگاه های پیاده روی و نحوه پیوستن به آنها اطلاعاتی کسب کنید.

مزایای پیوستن به یک باشگاه پیاده روی

پیوستن به یک باشگاه پیاده روی می تواند چندین هدف داشته باشد:

باشگاههای پیاده روی

همه باشگاه های پیاده روی یکسان نیستند. در اینجا برخی از انواع مختلف و جایی که آنها را پیدا کنید:

مکانهای بیشتری برای نگاه کردن به این موارد شامل درخواست واکرهای دیگر در یک رویداد پیاده روی خیریه محلی میباشند که آیا آنها از هر گروه یا باشگاه پیاده روی می دانند.

شما همچنین باید رسانه های اجتماعی مانند فیس بوک را برای گروه های پیاده روی در منطقه خود بررسی کنید.

باشگاههای پیاده روی مجازی

هنگامی که شما نمی توانید هر گروه در منطقه خود را پیدا کنید، اما شما هنوز هم می خواهم حمایت از یک باشگاه، در نظر گرفتن این گزینه ها.