معنی بیومکانیک چیست؟

بیومکانیک علم حرکت یک بدن زنده است، از جمله اینکه چگونه ماهیچه ها، استخوان ها، تاندون ها و لگن ها برای تولید جنبه کار می کنند. بیومکانیک بخشی از حوزه بزرگتر کینزیولوژی است، به ویژه با تمرکز بر مکانیزم حرکت. این یک علم پایه و کاربردی است که شامل تحقیق و استفاده عملی از یافته های آن می شود.

بیومکانیک شامل نه تنها ساختار استخوانها و عضلات و جنبشی است که آنها می توانند تولید کنند، بلکه مکانیک گردش خون، عملکرد کلیوی و سایر توابع بدن است. انجمن بین المللی بیومکانیک آمریکایی می گوید که بیومکانیک نشان دهنده درگیری گسترده بین مکانیک و سیستم های بیولوژیکی است. بیومکانیک نه تنها بدن انسان بلکه حیوانات را بررسی می کند و حتی به گیاهان و عملکرد مکانیکی داخل سلول ها نیز گسترش می یابد.

مثالها: بیومکانیک اسکات شامل در نظر گرفتن موقعیت و / یا حرکت پاها، باسن، زانوها، پشت و شانه ها و بازوها است.

عناصر بیومکانیک

ورزش بیومکانیک

ورزش بیومکانیک مطالعه حرکت انسان در طول ورزش و در ورزش است. فیزیک و قوانین مکانیک برای عملکرد ورزشی اعمال می شود.

حرفه ای در بیومکانیک

تخصص در بیومکانیک عبارتند از:

کارشناسی ارشد علوم و یا دکترا در علوم زیستی می تواند به یک حرفه در زمینه بیومکانیک، مانند تحقیق و طراحی توسط شرکت های ورزشی، تحقیق و آزمایش ورزشی، آزمایش محل کار و طراحی رابط های بین انسان و تجهیزات منجر شود.

دانشجوی بیومکانیک در فیزیک، زیست شناسی، آناتومی، فیزیولوژی، ریاضیات و آمار کارهای آموزشی انجام خواهد داد. تجهیزات آزمایشگاهی مورد استفاده شامل صفحات نیرو، الکترومیوگرافی، سیستم های تجزیه و تحلیل حرارتی با سرعت بالا، تجهیزات دیجیتالی، شتاب سنج، سنسورهای فشار، پتانسیومتر، برنامه های تجزیه و تحلیل کامپیوتری و برنامه های مدل سازی است.

انجمن های حرفه ای برای بیومکانیک