سوالاتی که باید از پزشک ورزش پزشکی خود بپرسید

راهنمایی برای گرفتن بیشتر از سفر خود را به یک دکتر ورزشی

بسیاری از افراد از دفتر دکتر خود با پرسش های بیشتر از زمانی که وارد شده اند. ورق راهنمایی زیر می تواند به شما در تمرکز بر اینکه چرا شما در آنجا هستید تمرکز کنید و آنچه قبل از ترک دفتر باید به یاد داشته باشید بحث کنید. در اینجا چند نکته برای دریافت بیشتر از بازدید شما وجود دارد.

چگونه بیشتر از پزشک ورزشی خود را دریافت کنید

یک نکته مفید دیگر این است که بدانید زمانی که باید پزشک خود را برای درد زانو، درد پشت، آسیب جراحی یا هرگونه علائم یا نشانه های هشدار دهنده دیگر که باعث ناراحتی شما می شود را ببینید.