چگونه می توانید رویدادهای پیاده روی و اوهایو را ببینید

اوهایو دارای بسیاری از رویدادهای پیاده روی و مسیرهای پیاده روی برای انتخاب است. از شهر های اوهایو، سینسیناتی به عنوان یکی از 10 شهر قدم زدن در ایالات متحده رتبه بندی شده است. کلیولند به عنوان یکی از 10 شهر خطرناک ترین شهر برای ایمنی عابر پیاده قرار گرفته است . جوایز کانال اوهایو و اری همچنین به عنوان یک پیروزی دوستانه به دست آورده است.

اوهایو رویدادهای پیاده روی

مسابقات پیاده روی رقابتی، پیاده روی های غیر رقابتی و پیاده روی های سرگرم کننده در اوهایو.

مسیرهای پیاده روی و مسیرهای اوهایو

باشگاه پیاده روی و پیاده روی اوهایو